dilluns, 23 d’agost del 2010

Privatitzen els beneficis socialitzen les pèrdues.Es curiós veure com les coses canvien d'un dia per l'altre, el que fa un any era una crisi causada per la mala praxis bancaria, s'ha transformat avui, en una crisi per sobre-endeutament en despesa pública, i evidentment, cal fer retallades. Hi ha unes dades que ens poden ajudar a visualitzar la injustícia real que representa la pujada d'impostos “populars” (Un professor paga IRPF 25%, un consumidor paga d'IVA 18%, un ric del cagar paga SICAV(Sociedad de Inversión de Capital Variable) 1%, i un "inversor" paga per acció: 0%), o la injustícia que representen les noves retallades als nostres drets laborals, o la injustícia de la retallada dels serveis públics, son unes dades que fan pensar, qui més té, que més pagui. Hom sap que la banca ha estat una de les grans "damnificades" de la seva propia corrupció, així doncs, com ha notat la crisi el darrer any? Doncs els beneficis de la Banca han estat de +12.909.000.000€, els de "La Caixa": +1.510.000.000€, beneficis per comissions bancàries: +5.346.000.000€ i amb la rebaixa de sous dels empleats públics el benefici serà “només” 1.378.000.000€, realment cal que seguim pagant nosaltres? Fa uns dies llegint el bloc de l'historiador Xavier Díez, d'on he extret les dades, em va agradar el concepte de que si l'economia es fonamentés sobre la moral s'acabarien els problemes econòmics de la majoria. Ho deia en el sentit de la desproporció que representen alguns sous, per exemple dels més cridaners, el sou d'Ignació Sánchez Galán (Iberdrola) és de 16,5 M. d'€/any, suposaria el sou per a 611 mestres, o el de Cristiano Ronaldo (R. Madrid) que és de 13 M. d'€ l'any que seria l'equivalent a 433 bombers, o el de José Mourinho (R. Madrid) de 10 M. d'€, podrien ser 436 infermers/es, o el del Sr. Alfredo Sáenz (Santander) 9,6 M. d'€/any, 685 carters/es, o Sr. Antoni Brufau (Repsol) 6,7 M. d'€ que serien 446 auxiliars administratius, o el sou de Francisco González (Santander) 5,7 M. d'€ equivaldria 570 pensionistes.... actualment el salari mínim és de 8.736 €/any (14 pagues anuals). I és que com diu Díez, un món sense rics serà infinitament millor que el d'ara. Així que amb aquestes dades a la ma, i davant les retallades previstes en tots els camps, queda patent que el que s'està fent no és res més que privatitzar els beneficis i socialitzar les pèrdues. Ara bé, podem demostrar que no hi estem d'acord, tenim diferents eines a l'abast, no només votant cada quatre anys, per exemple tenim la vaga general del 29 de setembre. Algú dirà que això no serveix per res, i és el mateix que podem dir de les eleccions, o del fet de participar de maratons solidàries, com la de sang o la de tv3, sí que serveix, cada granet de sorra serveix, però per damunt de tot servirà si som conscients de què i quin futur volem per nosaltres, i sobretot, pels nostres fills/es!! Si ara no protestem davant d'això, d'aquí uns anys no quedarà res.